توحید و حکومت دینی
53 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » بهار 1383 - شماره 31 (41 صفحه - از 329 تا 369)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طرح بحث توحید از ارکان اصول اعتقادی است، به گونه‏ای که در میان تمامی صفات الهی، تنها توحید در زمره اصول دین قرار گرفته است. توحید همچنین از مباحث مهم کلامی است، به طوری که به علم کلام «علم التوحید» گفته‏اند. البته توحید دارای مراتبی است که ملاحظه تمام مراتب آن، توحید کامل است و موحّد کامل نیز کسی است که به همه مراتب آن، اعتقاد داشته باشد. چنین توحیدی است که می‏تواند بستر نظام سیاسی قرار گیرد؛ زیرا کسانی که به توحید کامل معتقد شدند این اعتقاد را در تمام جنبه‏های زندگی، از جمله نظام سیاسی آن، باید بروز دهند؛ به این معنا که نظامِ اداره کننده جهان را نظام واحد بدانند؛ همچنانکه به مقتضای برهان عقلی، کمال انسان دراین است که از کسی اطاعت کند که بر حقیقت