پیشینه تاریخی نظریه حکومت دینی
52 بازدید
محل نشر: مجله معارف قم سال 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی