کیفیت عذاب درعالم برزخ
57 بازدید
محل نشر: کلام اسلامی » تابستان 1381 - شماره 42 (8 صفحه - از 128 تا 135)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از اعتقادات مسلمانان این است که انسان پس از مرگ به عالم دیگری به نام «برزخ» وارد می‏شود و در آنجا باقی است تا زمانی که در «صور» دمیده شود و مردم از قبرها بیرون آیند، آنگاه به عالم قیامت وارد می‏شود. برزخ به معنای فاصله است. فاصله‏ی بین دو خشکی یا دو آب یا دو چیز دیگر را برزخ گویند. عالمی که انسان پس از مردن در آنجا به سر می‏برد، فاصله‏ای است بین عالم دنیا و قیامت، از این رو آن را «عالم برزخ» گویند. آنچه که وارد عالم برزخ می‏گردد، صورت مثالی(1) انسان است نه بدنی که در قبر قرار می‏گیرد. از ویژگی‏های صورت مثالی این است که ماده ندارد، امّا آثار ماده مانند شکل و صورت وحدّ وکمّ و کیف و اعراض فعلیه را داراست؛ یعنی مجرّد تام نیست. به عبارت دیگر، دارای اندازه و حدّ و رنگ و بو و مسرّت و غضب و نگرانی است. بنابراین، زنده است و دیده‏ی بصیرت و ادراکش افزون می‏گردد و مورد سوءال، موءاخذه، ثواب و عقاب برزخی قرار می‏گیرد.(2) ما در این مقاله در صدد آن نیستیم که که بقای روح و استقلال و اصالت آن را ثابت کنیم؛ چرا که دلیل عقلی، آیات قرآن و روایات اسلامی همه گواهی می‏دهند که _______________________________ 1. به عالم برزخ، عالم مثال، عالم خیال و قیامت صغری نیز می‏گویند. 2. معاد شناسی، ج2، ص 185.