درسنامه تفسیر موضوعی قرآن
55 بازدید
محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بر اساس سرفصل درس تفسیر موضوعی قرآن مصوب شورای انقلاب فرهنگی