جایگاه غدیر در اثبات ولایت امام علی (ع)
56 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران چالوس
نام استاد/نام دانشجو : ترابی فرد