جایگاه غدیر در اثبات ولایت امام علی (ع)
54 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران چالوس
نام استاد/نام دانشجو : ترابی فرد